Generelle betingelser

Trav24.no – betingelser
Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Dette gjelder også digitale abonnement som er betalt med kredittkort. Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Abonnement uten avtalt bindingstid kan når som helst sies opp med syv dagers varsel og med virking fra neste terminforfall.
Alle rettigheter til tjenester og innhold tilhører Trav24.no. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med oss.
Trav24.no digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Vi vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles.Trav365.no er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.
Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at Trav24.no og kan behandle dine personopplysninger i tråd med gjeldende retningslinjer.