Dommertårn

Tirsdagens bøteliste

Ulovlig bruk av utstyr og for å ha møtt til/foretatt prøvestart for sent ble bøtelagt på Bjerke i går tirsdag.

Anders L. Wolden, hest 7 Trener er ilagt bot stor kr. 800,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Sanksjon er ilagt for å ha benyttet ulovlig utstyr, benyttet ulovelig bitt. 2. gang i perioden

Løp 7:

Jörgen Pettersson, hest 1, Trener er ilagt bot stor kr. 400,- for å ha møtt til/foretatt prøvestart for sent, jfr. § 11-2, kode 66.

Anders L. Wolden, hest 11, Trener er ilagt bot stor kr. 800,- for å ha møtt til/foretatt prøvestart for sent, jfr. § 11-2, kode 66. 2. gang i perioden

Anders L. Wolden, hest 5, Trener er ilagt bot stor kr. 800,- for å ha møtt til/foretatt prøvestart for sent, jfr. § 11-2, kode 66. 2. gang i perioden