0B392AE8-F799-47D4-991A-AB583B70B969

Strøm og Unaas bytter plass i Momarken-styrene

Styreleder Bjørn Ingar Strøm har meddelt styret i AS Momarken Travbane AS og Momarken Toto AS at han ønsker å avløsning som styreleder i begge selskaper. Tidligere nestleder, Erik Unaas overtar begge lederverv.

De to selskaper har for øvrig lik styresammensetning.

– Jeg har bedt om denne endringen på grunn av stort arbeidspress i jobben, sier Bjørn Ingar Strøm, som har vært styreleder i Momarken Travbane og Momarken Toto AS siden 2015, og styremedlem siden 2013.
– Vi i styrekollegiet har akseptert Bjørn Ingars beslutning. Han har gjort en kjempejobb for Momarken og travsporten i en årrekke, og vi er selvfølgelig glad han fortsetter i styret, sier Unaas, tidligere ordfører i vertskommunen Eidsberg 2011-2019 og i dag styremedlem i Norges Idrettsforbund.

Unaas har hatt styreverv i Momarken-selskapene siden 2015. Først to år som varamedlem og deretter som fast styremedlem siden 2017.
Øvrige styremedlemmer er Ingar Skiaker, Sven Olav Weberg og Fredrik Solberg, med Diana Olsson som fast møtende varamedlem.

Momarken har lange og stolte tradisjoner som hesteportarena, og feirer i år 100 årsjubileum. Den er en av 10 totalisatorbaner i Norge, og den eneste i nye Viken fylkeskommune.

Styrenei Momarken-selskapene: Fra v. Diana Olsson, Sven Olav Weberg, Bjørn Ingar Strøm, Fredrik Solberg, Erik Unaas og Ingar Skiaker.

Foto: Momarken Travbane