D1E0E84B-F5D2-4640-A297-13A41D3D2BEC_1_201_a

Storveis om dette får flertall

Om Hestesporten får flertall for hva de håper på etter gode signaler fra Stortinget vil det gi et skikkelig boost til hestesporten ettersom store utgifter da vil forsvinne. Samt at vi sitter igjen med mer penger enn tidligere år grunnet den urettferdige statsavgiften vi har hatt i alle år.

Vi slipper ikke alle balongene løs enda men krysser fingre og tær og håper så klart.

Dette skriver Det Norske på sine nettsider:

Styret i DNT ser med stor tilfredshet på de meldinger som er kommet fra Stortinget i dag, der et flertall i familie- og kulturkomitéen viser forståelse for hestesportens utfordringer, samtidig som tiltak foreslås iverksatt. 

Det er med stor tilfredshet styret i Det Norske Travselskap (DNT) opplever at Stortinget slutter opp om norsk hestesport og dens betydning i store deler av landet, uttaler Knut Weum, styreleder i DNT.

Styret er særlig fornøyd over at stortingsflertallet har lyttet til næringens store bekymringer over regjeringens forslag til spillgrenser, som etter vårt syn innebar en stor risiko for omfattende handelslekkasje til det uregulerte spillemarkedet, redusert ansvarlighet og alvorlig inntektssvikt for hestenæringen, særlig i distrikts-Norge. Det er derfor gledelig at komitéens flertall, som også representerer Stortingets flertall, gir så klar beskjed om at de vil følge utviklingen nøye. De pålegger også regjeringen å vurdere nødvendige tilpasninger av tapsgrensene både for enkeltspillere og for å sikre kanalisering til det regulerte spillmarkedet.

Vi håper og tror derfor at det blir flertall for forslagene fra Stortingets familie- og kulturkomité som gir norsk hestesport en håndsrekning i en krevende tid. Dette vil i så fall medføre fjerning av totalisatoravgiften for godt, at staten overtar finansieringen av Norsk Hestesenter, samt finansieringen av oppgaver knyttet til dopingkontroll, stevneveterinærer, stallkontroll og forebyggende dopingarbeid.

Foto: Trav24.no