Hestesportens hus

Regjeringen foreslår å fjerne statsavgiften, men…

NTB vet at det i statsbudsjettet for 2021 foreslås å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

Men dette kommer med en bismak all den tid de står steilt på at det skal innføres tapsgrenser fra og med 01.01.21.

Nå er det slik at det er en mindretallsregjering i landet så dette er bare forslag som kommer i statsbudsjettet 7.oktober. Vi håper fortsatt på en bedre løsning hva gjelder tapsgrensene men om statsavgiften forsvinner er det selvsagt en fjær i hatten.

Det jobbes ut fra tre mulige løsninger til de såkalte tapsgrensene:

Når det gjelder tapsgrenser, er tre modeller aktuelle for regjeringen:

* En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. Opptil 20.000 kroner i gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 90 dager.

* En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. All gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 90 dager.

* En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. All gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 365 dager.

Foto: Trav24.no