Dommertårn - Bjerke - Bjerke 130827

Onsdagens bøteliste

I øsende regnvær skal det benyttes skvettskjermer. Det er det mange som glemmer og de får bøter.

Løp 1

Hest 3, Bjørn Steinseth er ilagt bot stor kr. 900,- for å drive hest/ponni på ureglementert måte, jfr. § 10-2, kode 185. Sanksjonen er gitt for å ha drevet over lengre distanse. 2. gang i perioden.

Løp 2

Hest 1, Frode Hamre er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Ikke benyttet påbudt skvettskjermer

Hest 6, Eldar Harviken er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Ikke benyttet påbudt skvettskjermer

Hest 12, Anders Lundstrøm Wolden er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Ikke benyttet påbudt skvettskjermer

Løp 3

Hest 7, Lars Fredrik Mietinen er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Ikke benyttet påbudt skvettskjermer

Hest 11, Trond Anderssen er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Ikke benyttet påbudt skvettskjermer

Løp 4

Hest 3, Jan Rune Gaustad er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Ikke benyttet påbudt skvettskjermer

Hest 1, Anders Lundstrøm Wolden er ilagt reprimande for å drive hest/ponni på ureglementert måte, jfr. § 10-2, kode 185

Løp 6

Hest 5, Elise Kristine Holt er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Ikke benyttet påbudt skvettskjermer

Foto: Trav24.no