Dommertårn - Bjerke - Bjerke 130827

Onsdagens bøteliste

Sporskifte på oppløpet med innvirkning på resultatet ga en rytter både bot og utelukkelse. Ellers ble mangel på assistent ved porten etter montéløp, ureglementert driving og mangel på påbudt utstyr bøtelagt denne onsdagenskvelden.

Løp 3

Hest 6, Rytter Amalie Ødegård er ilagt bot stor kr. 900,- for å ha skiftet spor etter oppløpsmerket og derved sluppet frem konkurrent, jfr. § 12-4, pkt. 2, kode 140. Kjøre-/rideforbud er ilagt f.o.m. 28.10.2020 t.o.m. 10.11.2020. Sanksjonen kan appelleres, jfr. Løpsreglementets §§ 18-1 og 18-3. Ved en appell gis det oppsettende virkning, jfr. Løpsreglementets § 17-4.

Hest 9, Trener Rune Flaskerud er ilagt bot stor kr. 400,- for ikke å hatt tilgjengelig assistent ved banens utgang for å overta hesten, jf. § 2-4/retningslinjer for kontrollveiing av monterytter, kode 196.

Løp 4

Hest 7, Kusk Geir Vegard Gundersen er ilagt bot stor kr. 1200,- for å drive hest/ponni på ureglementert måte, jfr. § 10-2, kode 185.

Løp 9

Hest 10, Trener Bjørnar Blakkestad er ilagt bot stor kr. 500,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Ikke benyttet påbudt nesereim. 2. gang i perioden.

Foto: Trav24.no