Dommertårn - Bjerke - Bjerke 130827

Onsdagens bøteliste

Halvsporkjøring, sjenering, for sent foretatt prøvestart og driving var det dommerne hadde å utsette på de tobente aktørene på Bjerke onsdag.

Løp 2

Hest 7, Kusk/Rytter: Magnus Teien Gundersen er ilagt bot stor kr. 500,- for å ha opptatt mer enn en sporbredde fra banens innerkant/kjørt i halvspor, jfr. § 12-4, pkt. 5, kode 135. 2. gang i perioden

Løp 3

Hest 7, Kusk/Rytter: Ole Johan Østre er ilagt bot stor kr. 400,- for å ha møtt til/foretatt prøvestart for sent, jfr. § 11-2, kode 66.

Løp 4

Hest 3, Kusk/Rytter: Lars Anvar Kolle er ilagt bot stor kr. 1000,- for sjenering av konkurrent under løpet, jfr. § 12-4/12-6, kode 160. Sanksjon er ilagt for sjenering av hest nr. 6 Moen Thor/Eirik Høitomt, med påfølgende sjenering av flere utgangen av siste sving.

Løp 5

Hest 3, Kusk/Rytter: Kristian Malmin er ilagt bot stor kr. 1000,- for å drive hest/ponni på ureglementert måte, jfr. § 10-2, kode 185.

Hest 4, Kusk/Rytter: Lars Fredrik Kolle er ilagt bot stor kr. 1000,- for å drive hest/ponni på ureglementert måte, jfr. § 10-2, kode 185.

Løp 7

Hest 9, Kusk/Rytter: Sven Olav Weberg er ilagt bot stor kr. 1000,- for å drive hest/ponni på ureglementert måte, jfr. § 10-2, kode 185.

Foto: Trav24.no