Dommertårn

Onsdagens bøteliste

Det var småfarlige insidenter i flere av løpene på Bjerke i går. Dommerne konkluderte at en kusk fikk bot og utelukkelse mens starterne sendte en kusk i garderoben etter to voltefeil.

Løp 1:

Hest 1, Mikkel Davidsen er ilagt bot stor kr. 1000,- for å ha voltet ureglementert og derved forårsaket omstart, jfr. § 11-3, pkt. 1, kode 86. Sanksjon er gitt for å ha voltet ureglementert og derved forårsaket omstart to ganger.

Løp 3:

Hest 4, Cato Antonsen er ilagt bot stor kr. 1000,- for grov sjenering av konkurrent under løpet, jfr, § 12-4/12-6, kode 170. Kjøre-/rideforbud er ilagt f.o.m. 23.09.2020 t.o.m. 27.09.2020. Sanksjon er ilagt for grov sjenering av hest nr. 3 Grand Commander i første sving. Sanksjonen kan appelleres, jfr. Løpsreglementets §§ 18-1 og 18-3. Ved en appell gis det oppsettende virkning, jfr. Løpsreglementets § 17-4.

Foto: Trav24.no