Dommertårn - Bjerke - Bjerke 130827

Onsdagens bøteliste

Fravær av nesereim, tyvstart og hest strøket for sent ble bøtelagt på Bjerke i går onsdag.

Løp 1

Hest: 3 Fjord Elden, Trener: Ola Martin Aasen er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Sanksjon er ilagt for å ha unnlatt å benytte påbudt utstyr. Ikke benyttet nesereim

Hest: 11 Mikkel Hest, Trener: Anniken Mastereid er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Sanksjon er ilagt for å ha unnlatt å benytte påbudt utstyr. Ikke benyttet nesereim

Løp 3

Hest: 4 Tangen Siri, Kusk/Rytter: Erlend Rennesvik er ilagt bot stor kr. 800,- for å ha forårsaket omstart ved å tyvstarte, jfr. § 11-3, pkt. 1, kode 85.

Løp 5

Hest: 7 Jarli Sota, Trener: Øystein Fjeld er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Sanksjon er ilagt for å ha unnlatt å benytte påbudt utstyr. Ikke benyttet nesereim

Løp 6

Hest: 4 Abrakadabra, Trener: Anders Lundstrøm Wolden er ilagt bot stor kr. 500,- for ikke å ha underrettet arrangør om fravær/uteblivelse i rett tid, jfr. § 7-10, kode 30. Sanksjon er ilagt for ikke å ha underrettet arrangør om uteblivelse av starterklært hest i rett tid.

Foto: Trav24.no