Kriteriefeltet 2020_Bjerke 13092020

Ny løpsserie for treåringer av begge raser

Vi har fått følgende pressemelding fra Elin og Per Ole Tysland

Initiativtakerne tror at fem løp for hver rase med førstepremie på kr. 100.000 vil skape positive ringvirkninger for alle involverte aktører i norsk travsport.

I disse koronatider har det vært mange utfordringer for norsk travsport. En reduksjon i antall løpsdager og en omsetningssvikt i spillet, har ført til et generelt lavere premienivå. Det er vel ikke feil å si at det rår en pessimisme blant mange travsportselskere. Denne trenden må vi snu!

Av alle involverte aktører i travsporten, er hesteeieren den viktigste. Mange hesteeiere er drevet av drømmen om høye pengepremier og laurbær i kombinasjon med gode sportslige opplevelser. Vi ønsker å bidra til å øke premiene for treåringene, og dermed bedre forutsetningene for at slike drømmer kan oppfylles. DNT har vært gode på å legge til rette for en breddeprofil i travsporten som favner om mange hesteeiere. Vi tror at en ny løpsserie med fem løp for hver rase med kr. 100.000 i førstepremie fordelt utover hele treårssesongen, vil ytterligere øke motivasjonen for å kjøpe norskfødte unghester.

Håpet er at dette initiativet skal stimulere alle ledd i hestenæringen; øke antall bedekninger, bedre oppdretternes forutsetninger for å få solgt sine avkom samt potensielt øke inntjeningen til eierne av unghestene.

«En for alle og alle for en»

Vi vil opprette en dugnad der de fleste av travsportens aktører deltar med litt hver. Hingsteeieren gir 500 kroner for hvert fødte føll til en felles pott. Det samme gjør hingsteholderen. Oppdretteren må også bidra med 500 kroner per fødte føll. Trenere og kusker må innen en viss dato (f.eks. 1. februar 2025) betale inn 500,- hver dersom de skal kunne melde/kjøre en eller flere treåringer i disse løpene. Til sammen skal dette bidra til at det kan arrangeres minst fem løp for hver rase med en førstepremie på 100.000 kroner. Vi håper og tror at alle hingsteeiere, hingsteholdere og oppdrettere ønsker å være med på denne dugnaden.

Positive tilbakemeldinger fra miljøet

Ideen har blitt luftet for noen av de største aktørene i travmiljøet, og har så langt blitt svært godt mottatt.

Proposisjoner

Alle løp er forbeholdt norskfødte hester født 2022. Tre av løpene er for åpen klasse, og to løp er forbeholdt hopper. Løpene skal arrangeres som likestartsløp over mellomdistanse – uten grunnlagsbegrensning.

Finansiering

DNT vil bidra med en grunnfinansiering tilsvarende premiene i unghestserie løp. Resten vil finansieres av hingsteeiere, hingsteholdere, oppdrettere, trenere og kusker. Det forsøkes også å finne en sponsor til disse løpene.

DNT har vedtatt en ny løpsserie for treåringer av begge raser

DNT er positive til innspillet, og har vedtatt å støtte denne løpsserien for treåringer av begge raser. Vi vil bidra med administrasjon og grunnfinansiering, og tror i likhet med initiativtakerne at denne fellesdugnaden vil gi et løft for unghestsporten. Forhåpentligvis vil tiltaket bidra til flere bedekninger i år, og bedre priser generelt på norskfødte unghester.