Håvard Hildrum og Per Jørgensen

NY 3 årig Samarbeidspartner på plass for Varig Orkla Arena !

Etter at Salg- og markedsjef i FLOW Trøndelag VVS AS   Håvard Hildrum
og Utviklingssjef  Per Jørgensen (se bildet) i Varig Orkla Arena signerte samarbeids avtalen i går, på et vesentlig sekssifret beløp, er en ny stor avtale på plass for den nye arenaen!

Salgs- og markedssjef i Flow sier følgende etter å ha signert avtalen; «Vi er meget fornøyd med å være en av de første som signerer Partneravtale med Varig Orkla Arena. Dette har vært en klar strategi siden vi signerte den første avtalen i 2019, Sier Salg og markedsansvarlig i FLOW Trøndelag VVS AS Håvard Hildrum

Dette er en arena som har ubegrenset muligheter, der vi får mulighet til å bli kjent med nye potensielle samarbeidspartnere som vi kan dra nytte av for å utvikle FLOW de neste årene

Hildrum sier videre at det å bli kjent med Travmiljøet har vært en berikelse. Det er så mange spennende og herlige mennesker i og rundt denne sporten avslutter Hildrum»

Utviklingssjef i Varig Orkla Arena Per Jørgensen er veldig fornøyd etter å ha fått nok en stor avtale på plass for arenaen, og ikke minst måten samarbeidet med Håvard Hildrum og Flow har utviklet seg på. Flow har jo vært en samarbeidspartner med travet de siste årene. Når de nå løfter avtalen vesentlig, så gir det et signal om at de er fornøyd med samarbeidet, og at det jobbes riktig sier Jørgensen. Varig Orkla Arena tenker svært langsiktig, det betyr at også denne avtalen er på 3 år med opsjon på 3 nye år. Flow er en totalteknisk entreprenør som vi trenger tjenester fra, når det nye bygget skal reises på Varig Orkla Arena sier Jørgensen. Og da får vi det som er det viktigste i alle samarbeidsavtaler – VINN-VINN avtaler!! Med slike avtaler hvor vi alle tjener på samarbeidet, så får du unike samarbeids avtaler som varer i mange mange år. Vi bygger vårt Bedriftsnettverk «stein på stein», og vår neste Partner vil være på plass tidlig i neste uke avslutter Per Jørgensen»

«Daglig leder i Varig Orkla Arena Robert Jakobsen sier dette etter at enda en avtale er på plass; Leangen Travbane og Flow har gjennom de siste årene utviklet et sterkt og godt samarbeid til glede for begge parter. Derfor er det ekstra gledelig å ønske Flow velkommen som Sølvpartner i det svært spennende bedriftsnettverket vi bygger rundt Varig Orkla Arena.

Denne avtalen vil gi arbeidet med å bidra til større forutsetninger for å videreutvikle etableringen av Nordens flotteste travanlegg – Varig Orkla Arena.

Flow skal gjennom sin kompetanse og konkurransedyktighet på både rørarbeider og ventilasjon bidra til å realisere dette anlegget. Vi ser med stor forventning frem til et fortsatt godt og langvarig samarbeid med Flow», sier daglig leder Robert Jakobsen i Leangen Travbane AS / Varig Orkla Arena.

Kontakt personer:

Håvard Hildrum, tlf:  918 48900

Robert Jakobsen, tlf: 995 42402

Per Jørgensen, tlf: 900 41041

Foto: Privat og til fri bruk