Moni Viking_Frode Hamre_Jarlsberg 08072018

Moni Viking i spor 2!

I heat grønn har vi to norskfødte hester i Moni Viking og Hickothepooh. Moni Viking trakk et perfekt andrespor mens Hickothepooh fikk spor fem.