Leangen seremoniplass

Mandagens bøteliste

En kusk fikk bot og utelukkelse for sporskifte etter oppløpsmerket under løpene på Leangen i går. Ellers ble det delt ut bøter for ureglementert volting, sjenering og høylydt skrik.

Navnløp mulktkjøreforbud
Arne Nilsen2Skiftet spor etter oppløpsmerket600 kr08.02-14.02.21
Jomar Blekkan3Høylytt skrik/ulyder under løpet300 kr 
Atle Eggan3Høylytt skrik/ ulyder under løpet300 kr 
Jomar Blekkan5sjenering av konkurrent på startsiden1.200 kr 
Karl E.Stubbsjøen6Ureglementert volting700 kr 
Edv.Kristiansen9Ureglementert volting700 kr