Dameløp_ Biri 27072019

Krever test etter utenlandsopphold

DNT opplyser nå at de krever en negativ koronatest om man har besøkt røde soner i utlandet.

Fra og med 12. oktober må personer som har vært på arbeid i utlandet være forberedt på å kunne dokumentere negativ koronatest før deltakelse på norske travkjøringer.

Covid-19-forskriften regulerer blant annet regelverket som gjelder for reise og karantenetid, og reglene for innreisekarantene til Norge ble oppdatert i september. Det generelle karantenefritaket som tidligere gjaldt for næringsdrivende på reise mellom bo- og arbeidssted, samt i arbeidstiden, er fjernet, og erstattet med en mulighet for karantenefritak dersom man tester seg etter ankomst til Norge. Se Covid-19-forskriften § 6c om unntak fra innreisekarantene her.

Dette innebærer at profesjonelle utøvere som er på reise i røde områder i EØS-området og Sveits må teste seg for koronavirus ved ankomst til Norge, og unntaket fra innreisekarantene gjelder fra testen viser negativt resultat.

Norsk Trav vil kreve dokumentasjon på negativ test

I henhold til travsportens egne retningslinjer og bestemmelser for koronapandemien er blant annet første hovedregel at:

  • Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, ikke skal delta på aktiviteter/arrangementer.

Ved å entre hesteringen på en travbane bekrefter man å følge denne hovedregelen, samt å overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i myndighetenes Covid-19-forskrift. All informasjon om travsportens bestemmelser får du på vår temaside for koronavirus her.

De nye reglene om innreisekarantene i Covid-19-forskriften vil innebære at profesjonelle trenere, kusker og/eller stallpersonell som har vært i røde områder i EØS-området eller Sveits på travkjøring dermed må forberede seg på å kunne dokumentere en negativ test for koronavirus etter ankomst til Norge innenfor karanteneperioden på 10 dager, før man eventuelt reiser for å delta på travkjøring i Norge. Hvis man ikke kan dokumentere dette ved forespørsel fra Norsk Trav vil man bli nektet adgang til hesteringen under totalisatorstevnet i den perioden innreisekarantenen gjelder. 

Følg smittevernsreglene

Vi påminner alle om viktigheten av å følge smittevernsreglene, og at vi alle tar ansvar for å begrense spredning av smitte i samfunnet. Les om viktigheten av å holde avstand og ha god håndhygiene her.

Husk også at negativt prøvesvar kan gi falsk trygghet. Prøvesvaret gir kun et øyeblikksbilde. En person med negativt testresultat kan være i inkubasjonsfasen, på vei til å bli syk. Derfor er det viktig å være oppmerksom på om det oppstår symptomer som kan tyde på at du allikevel er smittet.