Kleppe Fanden

Rekord

20.2

Grunnlag

1.990.572

Kleppe Fanden

Kleppe Fanden e. Alm Viktor u. Gjømle Vinni (DNT´s Eliteavlshoppe)

Kleppe Fanden – 20.2 ak – 1.990.572 kr (pr21.02.21). Topp stamme – Topp eksteriør – Topp drektighet – Lager avkom med topp eksteriør

Kleppe Fanden er godt etablert i kaldblodseliten og det knyttes store forventninger til hans videre avls og løpskarriere. Han har ved inngangen til 2021 sterke 15 seire, 12 andreplasser, 9 tredjeplasser, 13 øvrige plasseringer og 1 990 572 innkjørt på 58 starter. (pr. 21.02.21)

Kleppe Fandens mor Gjømle Vinni er tildelt tittelen Eliteavlshoppe av DNT. Hun seiret selv i hele seks av karrierens ni starter. Gjømle Vinnis 12 startende avkom har til sammen 119 seire og 9, 3 millioner innkjørt. En av landets aller sterkeste søskenflokker.

Med Alm Viktor som far kombinerer Kleppe Fanden det sterke Gjømle-oppdrettet med en moderne besjeler av Viktorias gamle, blå travblod. Alm Viktors mor Bleikli Terna var selv Eliteavlshoppe, og Alm Viktor har selv blitt tildelt premie A for sine avkom.

Kleppe Fanden, som kjennetegnes ved sitt sterke eksteriør og rene trav, er eneste hingst etter Gjømle Vinni som er tilgjengelig for avl. Sterkt eksteriør er da også et kjennetegn ved Gjømle Vinnis avkom, i tillegg til Kleppe Fanden har også Kleppe Slauren (19.0a/3.779.069 kr) mottatt kåringsbrev, mens Eldfaksa (23.1a/781.000 kr) har fått 1. premie som individ.

Hesten har sterke egenprestasjoner og har seiret i DNT 5-års løp, HM Kongens pokal, Ole Uttisruds Minneløp, Vestlandsløpet, E.C. Koren Lunds minneløp, Leif Saltes Minneløp, Forusbanens 3-års finale, seier i Trøndelagspokalen – Bork Rigels æresløp og Seier i Hjördis lopp på Solvalla

Hingsteholder

Spang-Berg Hingstestasjon

Kontaktperson

Inger Ø. Nyborg & Ole Tom Nyborg

Tlf

Inger 480 73 572 & Tom 997 44 310

E-post

Spang-b@online.no

Adresse

Fokholgutua 121, 2335 Stange

Priser

2500kr ved bestilling 10 000 ved levende født føll.

Annet

Spang-Labs
E-post – Spang-b@online.no
Tlf – 48073572
Hjemmeside – Spangberg.no under faner Spang-Labs eller Spang-Labs butikk
Facebook – Spang-Labs
Adresse – Fokholgutua 121, 2335 Stange

Stamtavle

ALM VIKTOR

RIGEL JO

BLEIKLI TERNA

ALM RIGEL

TROLL ENKA

ALM SVARTEN

EDEL

GJØMLE VINNI

ELDING (NO)

GJØMLE BLESA

RAPPFOT (NO)

ELNETT (NO)

TODDY

HEMS BLÆSA

Kategori: