Selges

St. Petter

Kapabel men sliter med aksjonen. Rekord 1.36,5 som treåring. Har slitt med venstre bakkode, uten at vi har funnet ut av det.

Alder

4 år

Pris

15000

Selger

Petter Baalsrud

Tlf

90938057

E-post

baalsru@online.no

Stamtavle

Tomeld Ø.K.

Mørtvedt Siri