Selges

Komnes Loma

Snill 2 års hoppe selges.
Står oppstallet på Hadeland.
Ta kontakt pr tlf.

Alder

2

Pris

20000

Selger

Erik korsvolla

Tlf

97180815

E-post

hannedahlen@hotmail.com

Stamtavle

Lome Elden

Elding

Trøpila

Komnes Sol

Moe Odin

Golde