Selges

Kolnes Kari

Snill åringshoppe selges.

Alder

1 år

Pris

25.000

Selger

Kjell Reidar Sele

Tlf

+4741668105

Stamtavle

Bokli Rapp

Mørtvedt Jerkeld

Bokli Oda

Lome Elden

Mørtvedt Jerkila

Moe Odin

Boklistjerna

Perle Tine

Lome Elden

Perle Turi

Elding

Trøpila

Perle Troll

Perle Pira