Møte Momarken 3 130819

Buskerud, Vestfold og Telemark arrangerer konferanse

Høstkonferansen for Buskerud, Vestfold og Telemark gjøres om til dags konferanse i Horten lørdag 7. november kl 10.

Bakgrunn:

Som arrangør har Vestfold Travforbund lagt ned et betydelig arbeid i forberedelsene til årets høstkonferanse. Det har resultert i rekord stor interesse og påmelding. Vi har lagt vekt på å følge alle smittvernsregler både nasjonalt og lokalt. Det Norske Travselskap (DNT) henviste til det samme for en uke siden. I ettertid har de vinglet seg til en anbefaling om å avlyse på kort varsel, og da med en betydelig økonomisk nedside for arrangørene.

Et enstemmig styre i Vestfold Travforbund har i kveld (mandag 2.nov) besluttet å redusere konferansen fra to til en dag. Dette påfører travet en ekstra kostnad på mellom kr 50-75.000.

Konferansen arrangeres under streng smittevernkontroll, slik norske hoteller har god erfaring med. 

Det er avholdt styremøte i VT i kveld med nye oppdateringer i denne saken. Styreleder har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Horten. Derfra er det ingen bakgrunn for avlysning av årets høstkonferanse. Det oppfordres generelt i Norge til å bruke hoteller og spisesteder, der det finnes gode rutiner for å håndtere situasjonen med corona etter gjeldende retningslinjer. 

Det oppleves et stort press fra utenforstående der det blant annet antydes at styret i VT ”truer i gjennom” en konferanse. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. VT ønsker ikke annet enn en frivillig konferanse der vi kan skape positivitet i BVT samarbeidet. Vi kommer til å streame konferansen på Teams og har gitt alle en mulighet for å trekke seg fra sin fysiske påmelding. Vi oppfordrer de som kan til å delta på Teams og link til konferansen sendes  ut senest lørdag morgen.

Et samlet styre vedtok å avholde en dagskonferanse med oppstart kl 10.00. Utover vedtaket kuttes det ned i programmet for å avvikle konferansen med de ”viktigste” temaene på konferansens eneste dag. Gruppearbeid kuttes helt for å minske nærkontakt og smittetrykk, gruppearbeid sendes til lag og forbund etterskuddsvis for en lokal gjennomgang.  Frasse Franson forespørres om å delta på Teams for å få en god og hyggelig avslutning på dagen. 

Deltagere og gjester vil få en oppdatering fra vår forbundssekretær Hege Rokseth med muligheter for å tilpasse sin deltagelse.

For spørsmål kontakt Gunnar Flåten fra kl 12.00 onsdag (pga jobb).

For Vestfold Travforbund, Gunnar Flåten, styreleder

Illustrasjonsfoto: Trav24.no