Dommertårn

Bøteliste Bjerke tirsdag

Ureglementert driving og volting samt unnlatelse å benytte påbudt utstyr ble bøtelagt på Bjerke i går tirsdag.

Løp 1:

Hest 7: Cato Antonsen er ilagt bot stor kr. 300,- for overtredelse av gjeldende bestemmelser om utstyr, jfr. § 13-4, kode 40. Sanksjon er ilagt for å ha unnlatt å benytte påbudt utstyr på sulky.

Løp 4:

Hest 5: Ole Johan Østre er ilagt bot stor kr. 500,- for å ha voltet ureglementert og derved forårsaket omstart, jfr. § 11-3, pkt. 1, kode 86.

Løp 5:

Hest 2: Kristine Kvasnes er ilagt bot stor kr. 1500,- for å ha voltet ureglementert og derved forårsaket omstart, jfr. § 11-3, pkt. 1, kode 86.

Hest 6: Kjetil Roe er ilagt bot stor kr. 2000,- for å drive hest/ponni på ureglementert måte, jfr. § 10-2, kode 185. 2. gang i perioden

Løp 7:

Hest 8: Kristian Malmin er ilagt bot stor kr. 600,- for å drive hest/ponni på ureglementert måte, jfr. § 10-2, kode 185. Sanksjonen er gitt for å ha drevet over lengre distanse.