Camilla Garmann_Bjerke 06112019

Direktørens kommentar…

Direktør i Norsk Rikstoto Camilla Garmann (bilde) kommer i dag med en uttalelse vedr. at Regjeringen har latt være å fremme forslag om gjeninnføring av statsavgiften for spill på hest i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 på rikstoto.no. Den kan dere lese under her:

Det betyr ikke at travsporten kan senke noen skuldre av den grunn. Legg bare hva Finansminister Sanner kommenterer om bortfallet.

Camilla Garmann:

Bortfallet av totalisatoravgiften vil dempe de negative konsekvensene av en innføring av tapsgrenser fra 1. januar 2021, men er ikke tilstrekkelig for å opprettholde overføringene til formålet hestesport, hestehold og hesteavl. Ved innføring av varslede tapsgrenser vil overføringene til formålet reduseres med anslagsvis 200 millioner. Bortfallet av totalisatoravgiften vil avdempe denne reduksjonen med anslagsvis 100 millioner, slik at netto overføringer til norsk hestesport, hestehold og hesteavl reduseres med 100 millioner. Dette innebærer en reduksjon på 20 prosent i forhold til dagens nivå. 

Finansminister Jan Tore Sanner kommenterte bortfallet av Statsavgiften under sitt framlegg;
– Regjeringen vil ikke fremme et forslag om gjeninnføring for 2021, men vil vurdere nærmere om Statsavgiften skal gjeninnføres for 2022. 

Foto: Trav24.no