Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

Skandalen ved Bunes Gård bare fortsetter

Del:  

Det er trist å måtte bruke så sterke ord og bilder men vi finner rett og slett ikke andre muligheter på det hesteholdet som drives, med Mattilsynets støtte ved Bunes Gård i Håkøybotn utenfor Tromsø. I dag fikk vi inn nye bilder fra gården og de beviser at årets føll

har begynt å komme og det er mildt sagt et trist syn for oss som en glad i hester.

Les også: Dagmulkter for Asle Ryeng på Bunes Gård

Etter at Asle Ryeng nok en gang hadde ignorert de pålegg han er pålagt når Mattilsynet var ny befaring 10.april ble det dessverre BARE gjort nye vedtak og pålegg, denne gang med tvangsmulkter. Saken har nå pågått i flere år og vi lurer seriøst på om Mattilsynet i det hele tatt vet hva de holder på med. Vi sitter med de siste tilsynsrapporter og tilsvaret familien Ryeng har sendt etter dette og har nå en rekke spørsmål vi sender til ny talsmann i saken, Torkjell Andersen i Mattilsynet. Vi sender også kopi av de spørsmålene og dagens bilder direkte til landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og hans departement.

Det øverste bildet viser et nyfødt føll hvor mamma står like ved med etterbyrden hengende bak. Føllet ble født ute i snøen og som dere ser ligger den nyfødte i iskald vann.

Bildet under viser et oversiktbilde av en av luftegårdene.

I Mattilsynets siste Varsel om vedtak om tvangsmulkt - Løpende dagmulkt og vedtak om tvangsmulkt - Løpende dagmulkt og pålegg står det bl.a. følgende punkter.

  • Reparasjonene og ferdigstilling av nytt stallbygg til leskur ikke ferdig slik eier hevder
  • Reparasjoner i gammel stall er ikke ferdig utført. Fremdeles observeres det huller i innredning og utstående spiker som hestene kan skade seg på
  • Ledninger og skøyteledninger sikret
  • Vannforsyning til hestene er tilfredsstillende
  • Den boksen som er tiltenkt som isolatboks vil ikke kunne benyttes til store hingster
  • Hovpleie blir ikke gjennomført slik eier hevder. På inspeksjonspunktet ble det observert flere hester som trenger snarlig hovpleie
  • Gravemaskinen er ikke ryddet bort fra luftegården hvor det oppholder seg hester, og eier har ikke gjerdet inn denne for å forhindre at hestene kan skade seg.

Mattilsynet har nå pålagt Asle Ryeng og redusere sitt hestehold med frist 15.mai. Vi stiller bl.a. spørsmål om en eier som til de grader ikke gir hestene tilfredstillende vilkår skal eie dyr i det hele tatt.

Et av mange eksempler på hvorfor vi betviler Mattilsynets rolle kommer når det gjelder vann til hestene. Mattilsynet påstår ved flere anledningerå ha sjekket opp i dette og skrevet at selv om det ikke er innlagt vann i stallene har eiere bært/kjørt vann ned til hestene i bøtter. I sitt tilvar til Mattilsynet stiller eier ved Asle Ryeng og Ingeborg Dybwad Ryeng er stort spørsmålstegn ved akkurat dette. De skriver: (sitat) - Det har aldri blitt båret inn bøtter med vann inn i stallen. Vi bruker vannslage for å få vann inn til hver enkelt hest. Derfor stiller vi et stort ? Med denne påstanden (sitat slutt).

Asle Ryeng var uenig med stort sett alt som Mattilsynet påpekte i sitt tilsvar. Det skal vi komme tilbake til senere.

Mattilsynet skriver følgende i sin Tilsynsrapport med vedtak om pålegg:

Vi har observert

  • En hest ble observert med øyebetennelse/skade som trenger umiddelbar veterinær undersøkelse/behandling. Samtlige hester ble holdvurdert og 8 av 18 hester vurderes til hold under normal hold/godt hold. Det er følgelig enda behov for å bedre fòringsrutiner slik at alle hester sikres tilgang på fòr i luftegårdene. Hestene er ikke ormebehandlet siste 6 måneder. Enkelte hester trenger hovstell. Se Forskrift om hestevelferd § 17.

Mattilsynet vurderer dette slik

  • Hesten med øyeskade/betennelse trenger umiddelbar dyrehelsehjelp. Øyet er rødt og betent og hesten klarer ikke å holde øye åpent. Eier har forsøkt å skylle øyet med saltvann over noe tid uten at hesten har blitt bedre. Det er nødvendig med veterinær undersøkelse og behandling.

Til Trav24 sa talsmann fra Mattilsynet,Torkjell Andersen følgende etter deres besøk på gården 10.april: Jeg vil legge til at vi ikke anser det som en akutt fare for dyrevelferden.

Les også: Bunes Gård-saken opp på Stortinget

Vi hadde forventet at Mattilsynet med sine endeløse besøk på gården ville ha kontroll på når hoppene skulle følle og se til at det gikk ordentlig for seg. Når vi ser bilder som kommer inn i dag skjønner vi at det dessverre ikke har skjedd. En hesteeier som gang på gang har gitt blaffen i Mattilsynets vedtak og pålegg kan bare fortsette å drive på denne måten. Hester er blitt skutt på gården, nå fødes det altså føll ute i vanndammer parallelt med at det ligger vedtak om en reduksjon i hesteholdet.

Man kan ikke annet enn å riste på hodet over måten Mattilsynet fullstendig vannskøtter sin jobb og felle noen tårer over de stakkers hestene som lider dag ut og dag inn på Bunes Gård.

Asle Ryeng ønsker ikke å kommentere saken mer overfor Trav24

Foto: privat

Tips en venn


Kommentarer (10)

Trav24 forbeholder seg retten til å ikke publisere useriøse kommentarer.
Kommentarene publiseres ikke før de er godkjent av Trav24.


Er det BARE Trav24 som reagerer...?

HEI
Attribute Type Value
id string 725576
contentobject_id string 79291
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'marit aslaksen'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'Marit Aslaksen'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'Marit Aslaksen'
has_http_value boolean false
value string 'Marit Aslaksen'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 79291
>section_id string 1
>owner_id string 77014
>contentclass_id string 13
>name string 'Er det BARE Trav24 som reagerer...?'
>published string 1335349501
>modified string 1335349501
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '87ecb0258fe4de0606c10f659ff8b94d'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39358
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 99917
>contentobject_id string 79291
>creator_id string 77014
>version string 1
>status string 1
>created string 1335348923
>modified string 1335349134
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Er det BARE Trav24 som reagerer...?'
>version_name string 'Er det BARE Trav24 som reagerer...?'
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 725576
>contentobject_id string 79291
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'marit aslaksen'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'Marit Aslaksen'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'Marit Aslaksen'
>has_http_value boolean false
>value string 'Marit Aslaksen'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Det er utrolig overraskende og sjokkerende at det kun er trav24 som dekker denne saken på skikkelig vis.
Men..
HURRA for Trav24 som ikke hviler :-) Utrolig flott at dere ikke nøler med å stikke hodet fram for å forsvare dyr som ikke kan forsvare seg selv.

Nok svada!!!

HEI
Attribute Type Value
id string 725917
contentobject_id string 79343
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'anne turid thales'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'Anne Turid Thales'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'Anne Turid Thales'
has_http_value boolean false
value string 'Anne Turid Thales'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 79343
>section_id string 1
>owner_id string 25800
>contentclass_id string 13
>name string 'Nok svada!!!'
>published string 1335387903
>modified string 1335387903
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '3fc83e954fe1dca158cd6119cc8423dd'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39369
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 99972
>contentobject_id string 79343
>creator_id string 25800
>version string 1
>status string 1
>created string 1335385136
>modified string 1335385472
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Nok svada!!!'
>version_name string 'Nok svada!!!'
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 725917
>contentobject_id string 79343
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'anne turid thales'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'Anne Turid Thales'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'Anne Turid Thales'
>has_http_value boolean false
>value string 'Anne Turid Thales'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Nå får det være nok svada fra eier Asle Ryeng i denne saken. Det blir bare trenert, og aldri fulgt opp ett eneste pålegg i denne saken. Hvor ble det av statsråden Lars Peder Beck og de andre som skulle følge opp dette personlig? DNT mente det ikke var deres område, dem om det. Synd og skam. Det eneste positive i denne saken er at vi slutter aldri å engasjere oss, og til slutt vil trykket bli så stort, at noen må foreta seg noe. Godt er det å se at det også er et par veterinærer som har engasjert seg i denne saken. Nå blir føll født ute og i iskaldt vann, uten tilsyn, og 8 av 18 hester er fortsatt under middels hold. Hesteholdet på denne gården er helt vilt, og eieren unnskylder og bortforklarer og lover noe han vet han ikke kommer til å holde hele tiden. Kast dette såkalte Mattilsynet i Troms, de har jo ikke peiling!!!Hva gjør de egentlig???Foreløpig ikke en dritt!! Og de har hatt over 1 år på seg....nok er nok!!!At det går an....Ikke gi dere i Trav24 med å følge opp denne saken. Stå på! Vi andre skal gjøre det samme!!

Godt dere ikke glemmer!

HEI
Attribute Type Value
id string 725721
contentobject_id string 79316
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'eliza kristofferstuen'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'Eliza Kristofferstuen'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'Eliza Kristofferstuen'
has_http_value boolean false
value string 'Eliza Kristofferstuen'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 79316
>section_id string 1
>owner_id string 79314
>contentclass_id string 13
>name string 'Godt dere ikke glemmer!'
>published string 1335387906
>modified string 1335387906
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '456c0ac94385c2bd5ff7fe960ed363a5'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39370
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 99944
>contentobject_id string 79316
>creator_id string 79314
>version string 1
>status string 1
>created string 1335362009
>modified string 1335362142
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Godt dere ikke glemmer!'
>version_name string 'Godt dere ikke glemmer!'
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 725721
>contentobject_id string 79316
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'eliza kristofferstuen'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'Eliza Kristofferstuen'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'Eliza Kristofferstuen'
>has_http_value boolean false
>value string 'Eliza Kristofferstuen'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Flott at Trav24 ikke glemmer saken.
Helt forkastelig hele greia.
Stakkars lille føll. Mor ser heller ikke særlig bra ut :(

Blir helt oppgitt over at noen instanser ikke tar ansvar og fjerner dyrene fra
disse tankeløse menneskene!

OPPFORDRING!!!

HEI
Attribute Type Value
id string 726185
contentobject_id string 79372
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'arne braaten'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'arne braaten'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'arne braaten'
has_http_value boolean false
value string 'arne braaten'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 79372
>section_id string 1
>owner_id string 23930
>contentclass_id string 13
>name string 'OPPFORDRING!!!'
>published string 1335442801
>modified string 1335442801
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string 'fc64cc517090551a5573481c8bf70aa7'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39381
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 100004
>contentobject_id string 79372
>creator_id string 23930
>version string 1
>status string 1
>created string 1335441744
>modified string 1335442195
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'OPPFORDRING!!!'
>version_name string 'OPPFORDRING!!!'
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 726185
>contentobject_id string 79372
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'arne braaten'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'arne braaten'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'arne braaten'
>has_http_value boolean false
>value string 'arne braaten'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

lars-peder.brekk@lmd.dep.no
Dette er epostadressen til Senterpartiets Lars Peder Brekk. Partiet som liker å være dem som taler dyrs sak, men lar Bunes helvete få fortsette. Samme parti holder sin hånd over den grusomme pelsdyrnæringen.

Alle som mener at velferd for dyr er en selvfølge oppfordres herved til å sende en melding til landbruksministeren, og be om at det gjøres tiltak i Bunessaken.

Spre gjerne oppfordringen i andre sosiale media.

Forferdelig.

HEI
Attribute Type Value
id string 726346
contentobject_id string 79403
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'lisa kovsand'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'Lisa Kovsand'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'Lisa Kovsand'
has_http_value boolean false
value string 'Lisa Kovsand'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 79403
>section_id string 1
>owner_id string 27186
>contentclass_id string 13
>name string 'Forferdelig.'
>published string 1335453002
>modified string 1335453002
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '1a06c5856090d1cc73fb3cba02c57695'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39386
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 100039
>contentobject_id string 79403
>creator_id string 27186
>version string 1
>status string 1
>created string 1335451291
>modified string 1335451386
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Forferdelig.'
>version_name string 'Forferdelig.'
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 726346
>contentobject_id string 79403
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'lisa kovsand'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'Lisa Kovsand'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'Lisa Kovsand'
>has_http_value boolean false
>value string 'Lisa Kovsand'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Helt utrolig at dette får fortsette. Tar oppfordringen til Arne Braaten. Mail er sendt.

La oss löse dette sammen...!!

HEI
Attribute Type Value
id string 726721
contentobject_id string 79453
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'thomas hellenes'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'thomas hellenes'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'thomas hellenes'
has_http_value boolean false
value string 'thomas hellenes'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 79453
>section_id string 1
>owner_id string 42471
>contentclass_id string 13
>name string 'La oss löse dette sammen...!!'
>published string 1335505502
>modified string 1335505502
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '1a886f7e99e0684054b60fe55c74a760'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39396
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 100094
>contentobject_id string 79453
>creator_id string 42471
>version string 1
>status string 1
>created string 1335473447
>modified string 1335476440
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'La oss löse dette sammen...!!'
>version_name string 'La oss löse dette sammen...!!'
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 726721
>contentobject_id string 79453
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'thomas hellenes'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'thomas hellenes'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'thomas hellenes'
>has_http_value boolean false
>value string 'thomas hellenes'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Undertegnede har, som fast leser av Trav24, fulgt med på de ulike omtalene av Bunes Gård.

Som person er jeg resultatorientert, og önsker således ikke å gå inn på detaljer eller utöve noen personangrep i denne saken. Men misforstå meg ikke!

Som hestevenn ser jeg, som både artikkelforfatteren, og de andre innsenderne på denne saken med helt likedane briller. Jeg mener dog at vi også har andre muligheter enn kun å velte dette over på offentlige organer, som etter mitt syn, enten utviser särdeles dårlig skjönn, eller i beste fall ikke råder over regelverk som kan felle dette.

Undertegnede har i dag selv hatt en lengre samtale med ansvarshavende for Bunes Gård. I samtalen, som forsåvidt var fruktbar, kom det fram at vedkommende eventuellt var villig til å opphöre ALT hestehold, dersom det ville fremkomme en kompensasjon for opphöret. Med andre ord, og som alltid; Money talks!

Således er mitt spörsmål om det finnes vilje nok `der ute` til å starte en slik kronerulling som gjör oss i stand til selv få slutt på dette hesteholdet?!

Jeg utfordrer i den anledning Trav24, som forövrig skal ha STOR honnör for oppfölgingen av saken, til eventuellt å "dra igang" en slik innsamling...!

Om undertegnedes "hanske" i dette tilfellet plukkes opp, så vit at jeg med dette, og med glede, sjenker de förste Kr. 20.000,- til formålet.

Med vennlig hilsen
Thomas Hellenes,
Oslo / Skara

Betale- for hva?

HEI
Attribute Type Value
id string 727245
contentobject_id string 79531
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'maria fjeld'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'Maria Fjeld'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'Maria Fjeld'
has_http_value boolean false
value string 'Maria Fjeld'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 79531
>section_id string 1
>owner_id string 79530
>contentclass_id string 13
>name string 'Betale- for hva?'
>published string 1335590702
>modified string 1335590702
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string 'a02b014bf77d29d3743e0a6bb2935604'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39411
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 100185
>contentobject_id string 79531
>creator_id string 79530
>version string 1
>status string 1
>created string 1335566729
>modified string 1335567177
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Betale- for hva?'
>version_name string 'Betale- for hva?'
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 727245
>contentobject_id string 79531
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'maria fjeld'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'Maria Fjeld'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'Maria Fjeld'
>has_http_value boolean false
>value string 'Maria Fjeld'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Mener Tomas Hellenes at Ryeng skal belønnes med økonomisk kompensasjon for å avvikle hesteholdet? Det samme hesteholdet som Mattilsynet skulle avviklet for lenge siden?

Det er uttalt at ingen som har engasjert seg i saken mot dem vil være potensielle kjøpere av deres hester, da disse ikke har greie på hestehold, så noe kjøp eller omplassering av disse hestene kan man etter all sannsynlighet se langt etter.

Om Ryeng betales nok - hva vil da skje med hestene? Skal Ryeng i praksis betales for å følge loven? Hvilke garantier finnes for at det ikke vil opprettes nytt hestehold på Bunes i fremtiden?

Det eneste som vil få slutt på denne galskapen er en dom på at dyrehold i fam. Ryeng ikke lenger skal tillates. Mattilsynet skulle heller gjort jobben sin skikkelig, og Ryeng skulle vært straffet.

Tanken bak donasjon til formålet er nok god, men vil neppe føre noe godt med seg. For å stanse forholdene på Bunes MÅ rett instans (mattilsynet) sparkes så hardt bak at de faktisk gjør den jobben de er ment å gjøre.

SVAR: Betale - for hva?

HEI
Attribute Type Value
id string 727939
contentobject_id string 79621
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'thomas hellenes'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'Thomas Hellenes'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'Thomas Hellenes'
has_http_value boolean false
value string 'Thomas Hellenes'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 79621
>section_id string 1
>owner_id string 42471
>contentclass_id string 13
>name string 'SVAR: Betale - for hva?'
>published string 1335735303
>modified string 1335735303
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '8d4deebda03a326c031b99d1074f7f48'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39438
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 100285
>contentobject_id string 79621
>creator_id string 42471
>version string 1
>status string 1
>created string 1335725804
>modified string 1335730625
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'SVAR: Betale - for hva?'
>version_name string 'SVAR: Betale - for hva?'
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 727939
>contentobject_id string 79621
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'thomas hellenes'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'Thomas Hellenes'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'Thomas Hellenes'
>has_http_value boolean false
>value string 'Thomas Hellenes'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)


Nei , Maria Fjeld, selvsagt skal ikke Ryeng BELÖNNES for å avvikle hesteholdet. Egentlig utolig at mitt innlegg kan oppfattes på den måten, men som jeg var innepå i det fiorrige innlegget så betyr penger, i mine öyune, mye/for mye for enkelte.

La meg forsöke å si det på denne, og forhåpenligvis enklere måten da Fjeld; Min absolutt eneste tanke var å hjelpe disse dyrene. Ingenting annet!

Hvordan tenkte jeg da? Jo, helt enkelt la oss kjöpe alle hestene på Bunes-Gård. Alle som èn. Hva som skjer dem etterpå, og hvor de da evt. havner osv er i denne omgangen sekundärt. Jeg er sikker på at vi sammen med gode veterinärer etc. skal få til den relativt enkle biten i denne sammenhengen.

At Maria Fjeld föler at Ryeng får belönning for dette, får helt enkel bare stå for hennes regning! Jeg håper og tror de fleste som leser dette oppfatter mitt poeng! Videre er jeg er overbevist om at eventuellt veldig få velger å fölger Ryengs eksempel for å oppnå det hun velger å kalle en belönning. Og dette ér i privat regi og vil selvsagt ikke skape noen pressedens.

Nei Maria, tanken min var å hjelpe de lidende hestene så raskt som det lar seg gjöre! Det hjelper ikke meg, og särdeles ikke hestene, at Fjeld mener Mattilsynet SKULLE hatt foretatt noe. Eller hva tenker du Fjeld om dèt?

Således er det imine öyne uvensentlig hva Ryeng, Fjeld eller andre måtte föle omkring denne kompensasjonen!

Har jeg misforstått om alt dette til syvende og sist er et angrep på en etat, så beklager jeg dettte. Det undergraver dog på ingen måte MINE opplevlser av vanskötsel ved Bunes-Gård, og min tanke var ene og alene å ikke sitte stille å se på dette når vi faktisk KAN gjöre noe!

Jeg höyner minn donasjon med ytterliger Kr.5.000,-

MVH
Thomas Hellenes

PS! Dine bekymringer om at hestehold skal gjenopptaes på Bunes-Gård anser jeg å väre relativ enkel jus å löse. Selvsagt ville ikke en sånn "aksjon" jeg foreslår forgått uten ulike garantier med karanterer osv. er avtalt og undertegnet på forhånd.

DS

Men da, så...

HEI
Attribute Type Value
id string 727957
contentobject_id string 79625
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'maria fjeld'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'Maria Fjeld'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'Maria Fjeld'
has_http_value boolean false
value string 'Maria Fjeld'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 79625
>section_id string 1
>owner_id string 79530
>contentclass_id string 13
>name string 'Men da, så...'
>published string 1335765302
>modified string 1335765302
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '90d67f014d652b861c44c459c033e55c'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39439
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 100290
>contentobject_id string 79625
>creator_id string 79530
>version string 1
>status string 1
>created string 1335738294
>modified string 1335739575
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Men da, så...'
>version_name string 'Men da, så...'
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 727957
>contentobject_id string 79625
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'maria fjeld'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'Maria Fjeld'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'Maria Fjeld'
>has_http_value boolean false
>value string 'Maria Fjeld'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Da forstår jeg mer hva du mener, Hellenes :)
Jeg oppfattet ditt innlegg som om Ryeng skulle betales for å selv avvikle hesteholdet.

Slik jeg har oppfattet saken i blant annet media, er ikke Ryeng villig til å selge - og i hvertfall ikke for småpenger. Dette kan man bare anta (altså, jeg baserer mine uttalelser her på antagelser utfra hva JEG har hørt om saken) betyr at hestene vil selges til "blodpris".

Om du,Hellenes, har klart å få til noe annet er jo det bare flott!!

Det er stor sannsynlighet for at de individuelle behovene hos disse hestene er såpass store at økonomien hos nye eiere vil få seg en skikkelig "knekk" for å få rettet opp alle de problemer som nok er en følge av dårlig dyrehold. Kronerullingen som her settes i gang bør dermed gå godt over beløpet for selve hestene - noe økonomi til behandlinger må uten tvil også til!

Det er ikke tvil om at det står mer enn nok nye potensielle eiere til hver eneste hest klare på et blunk - gruppen på Facebook viser at det nok også ville være rift om å få ta i mot en av disse stakkarene.
Jeg mener overhodet ikke at ingenting bør gjøres, men det bør gjøres nøye gjennomtenkt fra første øyeblikk.

Etter ditt noe mer oppklarende innlegg vil jeg si at donasjonen absolutt er prisverdig - det skal du ha. Det har forøvrig ikke vært tvil fra min side om at ditt engasjement har vært godt ment.

Uansett menerjeg det er forkastelig at Mattilsynet - som skal beskytte dyrene fra mennesker som Ryeng - ikke har klart å gjøre den jobben de er satt til å gjøre. Selv om hver eneste hest kommer vekk fra Bunes er det uten tvil behov for å faktisk få et forbud mot dyrehold hos disse også i fremtiden. Det er behov for å få satt en absolutt grense, slik at andre potensielle "stutterier" ikke gjør det samme, for å senere spekulere i å få de summene de selv mener hestene koster før et dårlig dyrehold avvikles.

En slik sak som dette skulle aldri hendt. Og vi er nødt til å presse på for å forhindre at det skjer igjen.

Jeg ønsker inderlig lykke til med kronerullingen, og håper noen tar godt tak i denne ballen. Fra min side vil det ikke gå upåaktet hen. :)

Nå dumpes hestene som søppel...

HEI
Attribute Type Value
id string 737172
contentobject_id string 80430
version string 1
language_code string 'nor-NO'
language_id string 8
contentclassattribute_id string 150
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string 'marit aslaksen'
data_type_string string 'ezstring'
data_text string 'Marit Aslaksen'
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 150
>serialized_name_list string 'a:2:{s:16:"always-available";s:6:"eng-US";s:6:"eng-US";s:6:"Author";}'
>serialized_description_list NULL
>version string 0
>contentclass_id string 13
>identifier string 'author'
>placement string 2
>is_searchable string 1
>is_required string 1
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezstring'
>data_int1 string 0
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text NULL
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZStringType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Author'
>nameList array Array(2)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(2)
contentclass_attribute_identifier string 'author'
contentclass_attribute_name string 'Author'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 1
content string 'Marit Aslaksen'
has_http_value boolean false
value string 'Marit Aslaksen'
has_content boolean true
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 80430
>section_id string 1
>owner_id string 77014
>contentclass_id string 13
>name string 'Nå dumpes hestene som søppel... '
>published string 1337347502
>modified string 1337347502
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '353ba4f0559aaf206c2b8131ed8b5d38'
>language_mask string 8
>initial_language_id string 8
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Comment'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean true
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 39357
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 39787
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'nor-NO'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'comment'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'nor-NO'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'nor-NO'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"nor-NO","name":"Norwegian (Bokmal)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 0
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 101287
>contentobject_id string 80430
>creator_id string 77014
>version string 1
>status string 1
>created string 1337343100
>modified string 1337343199
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 9
>initial_language_id string 8
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Nå dumpes hestene som søppel... '
>version_name string 'Nå dumpes hestene som søppel... '
>main_parent_node_id string 39357
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezstring'
edit_template string 'ezstring'
result_template string 'ezstring'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 737172
>contentobject_id string 80430
>version string 1
>language_code string 'nor-NO'
>language_id string 8
>contentclassattribute_id string 150
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string 'marit aslaksen'
>data_type_string string 'ezstring'
>data_text string 'Marit Aslaksen'
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'author'
>contentclass_attribute_name string 'Author'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 1
>content string 'Marit Aslaksen'
>has_http_value boolean false
>value string 'Marit Aslaksen'
>has_content boolean true
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezstring'
>edit_template string 'ezstring'
>result_template string 'ezstring'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezstring'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezstring'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Og nå sendes hestene til slakt, en er skutt pga uhåndterlig oppførsel, andre er avlivet og dumpet i container... Denne saken blir bare mer og mer tragisk.. :-(

Logg inn eller opprett en brukerkonto for å skrive kommentarer.
NB: Det er gratis å registrere seg!