Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

Forklaring vedr. blodprøver

Del:  

Sliter du noengang med å forstå alle ord og uttrykk som kommer fra veterinær og fagpersonell? I disse storløpstider kan en blodprøve i forkant være gull verdt, bare for å sjekke. Her har Bjerke Dyrehospital hjulpet oss med litt forklaringer rundt dette med blodprøvetagning av hest. Skriv

gjerne ut dette arket og heng det i stallen. Du vil også finne det under: viktig/nyttig info i våre gule sider.

HEMATOLOGI

Røde blodlegemer = erytrocytter : frakter oksygen rundt i kroppen via blodårene

Hvite blodlegemer = leukocytter : beskytter mot og bekjemper infeksjoner

Hb = hemoglobin : består av hem (jern) og protein. Binder til seg oksygen og finnes i de røde blodlegemene

Hk = hematokritt : %andelen av røde blodlegemer i en blodprøve

Trombocytter = blodplater : stopper blødninger

Differensialtelling : %fordeling av hvite blodlegemer .

De hvite bl.l. består av stavkjernede og segmentkjernede granulocytter (neutrofile), eosinofile, monocytter , lymfocytter og basofile blodlegemer. Fordelingen mellom granulocytter og lymfocytter er ca 50/50, ofte med overvekt av granulocytter.

Differensialtelling sett i forhold til totalt antall hvite er en av analysene som kan bekrefte en infeksjon. Dessuten vil økning av enkelte hvite blodlegemer kunne indikere allergiske tilstander og parasittinfeksjoner.

SERUMUNDERSØKELSER

Asat : langsomtstigende (dager ) muskelenzym som stiger ved muskelskade – sammenholdes med CK

Alp : skjelettverdi, vekstverdi for hester 3 år eller yngre – gir også uttrykk for tarm og leverfunksjoner

Ck : hurtigstigende (timer) muskelenzym etter muskelskade – sammenholdes med Asat

Tp = totalprotein : summen av alle proteiner i seum/plasma. De største andelene av protein er albumin og globulin .

Alb = albumin : protein som utgjør ca 60 % av den totale proteinmengden. Albumin er et transportprotein og opprettholder det kolloidosmotiske trykk i plasma ( en viktig faktor for vannbalanse mellom plasma og vevsvæske)

Glob = globulin : forskjellige proteiner som bl. a. er viktige komponenter i immunforsvaret øker ved betennelses og infeksjonstilstander

Alb/Glob : forholdstall mellom albumin og globulin

Fib = fibrinogen : bl.a. et akuttfaseprotein ved inflammasjon

SAA = serumamyloid A-protein. Er et akuttfaseprotein som reagerer raskere (timer) enn fibrinogen (dager)

Urea = urinstoff : er aktuell sammen med kreatinin ved vurdering av nyrefunksjon

Kreat = kreatinin : aktuell ved vurdering av nyrefunksjon, men mer spesifikk enn UREA

Kkvot = kreatininkvotient : forholdstall mellom kreatinin i urin og plasma/serum, et enkelt mål på glomerulær filtrasjonshastighet

GGT = gamma-GT : finnes i flere indre organer, men spesielt i lever og vil som regel være høy ved leverlidelser

Gd = glutamatdehydrogenase : et leverspesifikt enzym

Bil = bilirubin : nedbrytningsprodukt av de røde blodlegemene, forårsaker gulfargen i plasma/serum

Gs = gallesyrer : er leverspesifikke og gir uttrykk for funksjonen av lever

Ca = kalsium : 99% av kroppens kalsium befinner seg i ”ben” og tenner, og 1% i kroppsvæskene

P = uorganisk fosfat : 85% av kroppens totale fosforinnhold befinner seg i skjelettet

Mg = magnesium : omtrent halvparten av kroppens magnesium finnes i kroppens skjelett, den andre halvparten i cellene, mens ca. 1 % finnes i kroppsvæskene

Laktat = melkesyre : stiger ved for lite tilgang på oksygen til muskulaturen

Na = natrium, K = kalium og Cl = klor Na, K og Cl er elektrolytter som er viktige bl.a. for væskebalansen bl. a. ved diarréer og ved svetting og uttørking i forbindelse med anstrengelser.

BJERKE DYREHOSPITAL en rikstotoklinikk

Tips en venn


Kommentarer (0)

Trav24 forbeholder seg retten til å ikke publisere useriøse kommentarer.
Kommentarene publiseres ikke før de er godkjent av Trav24.


Logg inn eller opprett en brukerkonto for å skrive kommentarer.
NB: Det er gratis å registrere seg!