Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

Valgkomitéen ønsker kvinner og ungdom

Politikk
Del:  

DNTs Valgkomité er godt i gang med sitt arbeid frem mot generalforsamlingen i DNT 21. april 2018, og inviterer alle forbund og lag til å foreslå kandidater til styret i DNT samt tilknyttede komitéer.

Valgkomitéen består av John Blindheim, Gyri Kaasin, Målfrid Vatne, Oddmund Wallevik og Hans Tronstad (leder).

All tekst nedenfor samlet i et eget dokument, kan lastes ned her.

I generalforsamlingen neste år skal det foretas valg av styre i DNT i tillegg til følgende komitéer: Avlskomité (både varmblod og kaldblod), kontrollkomité, domskomité, appellkomité, lovkomité og påtalekomité (ny). Komitéen oppfordrer spesielt kvinner og ungdom til å stille til valg.

Påtalekomité
Beslutningen om påtalekomité ble fattet på DNTs generalforsamling i april 2017. Komiteens instruks er beskrevet i DNTs lov, paragraf 7.3. Styrets begrunnelse for å etablere en egen påtalekomitè, finner du her.

Hovedstyret
I styret i DNT er følgende representanter på valg:
Trond Olav Salte (nestleder) - ønsker gjenvalg
Elin Bergseth (styremedlem) - ønsker IKKE gjenvalg
Inger Louise Dølvik (styremedlem) - ønsker IKKE gjenvalg
Cecilie Helen Andersson (første varamedlem) - ønsker gjenvalg
Espen A. Schem (andre varamedlem) - ønsker gjenvalg
Jan Kristian Øverdal (tredje varamedlem) - ønsker gjenvalg

Øvrige komitéer
I de tilknyttede komitéene er samtlige medlemmer og varamedlemmer på valg. Les mer om hvorvidt medlemmene ønsker gjenvalg nedenfor.
Generalforsamlingen i 2017 vedtok at det skal være minst én jurist blant de valgte medlemmene i følgende komiteer: Domskomité, appellkomité, lovkomité og påtalenemnd. Samme generalforsamling gjorde også endring i funksjonstid ved at det velges to medlemmer for to år det ene året, og for ett år det andre året samt at varamedlemmer skal velges hvert år. Endringen gjelder alle komitéer, også avlskomitéen. Les mer i kapittel 7 i DNTs lover.

Ungdom og kvinner
Involvering og engasjement blant medlemmene er en ledesnor i valgkomiteens arbeid. Derfor oppfordrer vi alle lag og forbund om å gjøre opp sin mening om hvem som bør bekle de ledige vervene. Vi henstiller til å fremme forslag med en kort begrunnelse for kandidaten, kandidatens tilknytning til travet samt kandidatenes bakgrunn for øvrig.
Det er spesielt ønskelig med forslag på kandidater under 26 år, jfr. §4.2 i Lov for DNT. Valgkomitéen ønsker også å rekruttere flere kvinner til neste års valg.
Frist for å fremme forslag er satt til 1. februar 2018. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder på e-post. Adressen er: hanstronstad@gmail.com
Valgkomitéen vil deretter vurdere alle innkomne forslag sammenholdt med tillitsvalgtes tilbakemeldinger samt valgkomitéens egne vurderinger og forslag. Innstilling fra valgkomiteen skal foreligge senest 23. mars 2018.
Imøteser stort engasjement!

Dette melder DNT på travsport.no i dag. 
Oversikt over hvorvidt medlemmene ønsker gjenvalg

Styret    
Trond Olav Salte Nestleder Ja
Elin Bergseth Medlem Nei
Inger Louise Dølvik Medlem Nei
Cecilie Helen Andersson Første vara Ja
Espen A. Schem Andre vara Ja
Jan Kristian Øverdal Tredje vara Ja
     
Kontrollkomitéen    
Gunnar Eilefstjønn Leder Ja
Evelyn Stillerud Medlem Nei
Johannes Vold Medlem Ja
Jørgen Midtlyng Vara Ja
     
Avlskomitéen kaldblod    
Tone M Blindheim Nestleder Ja
Ole Ødegaard Medlem Ja
Arild Hansen Medlem Ja
Harald Kvåle Vara Ja
Hans Emil Hansen Vara Nei
     
Avlskomitéen varmblod    
Per Erik Hagen Leder Ja
Ingvild Seljord Eriksen Medlem Nei
Nils Otto Bergslien Medlem Ja
Torger Østrått Vara Ja
Edina Ydersbond Vara Ja
     
Domskomité    
Jens Kr. Grønsand Leder Nei
Inge Tonholm Medlem Ja
Per Dag Hole Medlem Ja
Jens Ringen Vara Nei
Morten Valstad Vara Ja
Marthe Ottersen Vara Ja
     
Appellkomité    
Lars Borge Andersen Leder Ja
Bjørn Steinar Moe Medlem Ja
Bjørn Vethe Medlem Ja
Tormod Skaare Vara Ja
Sigmund Skrede Vara Ja
Jan Larsstuen Vara Nei
     
Lovkomité    
Øistein Eriksen Leder Nei
Tore E. Barth Medlem Ja
Ragnhild Tjaum Medlem Ja
Bjørnar Høgseth Vara Nei
Kristin Alm Vara Ja

Tips en venn