Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

Påstand om 2 år og bøter

Diverse
Del:  

Etter at hesten Todays Shotgun og Down And Dirty testet positivt for stoffet Cetirizin etter travløp i 2019 har DNTs påtalekomité nå oversendt deres

anmeldelsene er sendt til DNTs Domskomitè. 

Det er Tor Arne Eggen (bilde) og Marianne Landsem som er ansvarlige innmeldere av de to hestene. 

Hesten Todays Shotgun testet positivt for stoffet Cetirizin i dopingprøve uttatt etter løp på Leangen Travbane mandag 10.juni 2019. Resultatet av A-prøven er bekreftet i B-prøven.

Hesten Down And Dirty testet positivt for stoffet Cetirizin i dopingprøve uttatt etter løp på Jarlsberg Travbane lørdag 6.juli 2019. Resultatet av A-prøven er bekreftet i B-prøven.

I henhold til DNTs Lov § 11-2 kan straff ilegges personer som bryter DNTs Lov, reglement mv. DNTs Dopingreglement er vedtatt av styret i DNT med hjemmel i DNTs Lov § 13-1, jfr. Forskrift om forbud mot doping av hest av 1.mars 2007, og er forelagt Mattilsynet i samsvar med § 7, 2.ledd.

Anmeldelsene er sendt til DNTs Domskomitè 
Anmeldelser i sakene der Down And Dirty og Todays Shotgun har avlagt positiv dopingprøve etter løp er behandlet av DNTs påtalekomité, som i møte den 7.februar 2020 fattet følgende vedtak:

Sak 1
DNTs Påtalekomité vedtar å anmelde trener av hesten Down And Dirty til DNTs Domskomité for brudd på DNTs Dopingreglements § 2(1) b), og nedlegger følgende påstands:

1. Prinsipalt:
Trener idømmes bot på NOK 20 000, samt utelukkelse i 24 måneder for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) b, jf. § 11 (2) a).

Ileggelse av utelukkelse skal i medhold av Dopingreglementets § 11 (1) omfatte:

- Retten til å inneha lisens
- Retten til å delta i travløp
- Retten til å oppholde seg på, eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT

2. Subsidiært:
Trener idømmes bot NOK 20 000 for uaktsom overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) b, jf. § 11 (2) b).

3. Atter subsidiært:
Trener idømmes bot NOK 11 841 for brudd på det objektive innmelderansvaret, jf. § 2 (1) b, jf. § 11 (2) c).

Sak 2
DNTs Påtalekomité vedtar å anmelde trener av hesten Todays Shotgun til DNTs Domskomité for brudd på DNTs Dopingreglements § 2(1) b), og nedlegger følgende påstands:

1. Prinsipalt:
Trener idømmes bot på NOK 20 000, samt utelukkelse i 24 måneder for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) b, jf. § 11 (2) a).

Ileggelse av utelukkelse skal i medhold av Dopingreglementets § 11 (1) omfatte:

- Retten til å inneha lisens
- Retten til å delta i travløp
- Retten til å oppholde seg på, eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT

2. Subsidiært:
Trener idømmes bot NOK 20 000 for uaktsom overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) b, jf. § 11 (2) b). 

3. Atter subsidiært:
Trener idømmes bot NOK 10 000 for brudd på det objektive innmelderansvaret, jf. § 2 (1) b, jf. § 11 (2) c).

Foto: Trav24.no

 

Tips en venn