Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 
SISTE:

NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Matchplay S.SFast WinnerGabby The GreyFiores PrincessUberg AmorUberg OrionSandra Es Esperanza, Ygritte, EikjærvaUnder d’Cherry MoonJunice BokoEn ledig plass på beite i FolloWicket SurfacePerle Tine, Løpshest ønskes kjøpt, Kolnes Sanna, Kolnes Jens, Kolnes Fanden,  Viking Va Bene, Well MadeSliced n´DicedIma cheerleaderNo Strings AttachedL.A.`s VenusValle MilliHynivegen 64/SkienFrisli TedBelle Ami ButcherAspe JuniSelma FrecelTedo O.K. NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Matchplay S.SFast WinnerGabby The GreyFiores PrincessUberg AmorUberg OrionSandra Es EsperanzaYgritteEikjærvaUnder d’Cherry MoonJunice BokoEn ledig plass på beite i FolloWicket SurfacePerle Tine, Løpshest ønskes kjøpt, Kolnes Sanna, Kolnes Jens, Kolnes Fanden, Viking Va BeneWell MadeSliced n´DicedIma cheerleaderNo Strings AttachedL.A.`s VenusValle MilliHynivegen 64/SkienFrisli TedBelle Ami ButcherAspe JuniSelma FrecelTedo O.K. NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Matchplay S.SFast WinnerGabby The GreyFiores PrincessUberg AmorUberg OrionSandra Es Esperanza, YgritteEikjærvaUnder d’Cherry MoonJunice BokoEn ledig plass på beite i FolloWicket SurfacePerle Tine, Løpshest ønskes kjøpt, Kolnes Sanna, Kolnes Jens, Kolnes Fanden,   Viking Va BeneWell MadeSliced n´DicedIma cheerleaderNo Strings AttachedL.A.`s VenusValle MilliHynivegen 64/SkienFrisli TedBelle Ami ButcherAspe JuniSelma FrecelTedo O.K.

Heste-Norge samles og aksjonerer for hestens plass i samfunnet!

Politikk
Del:  

Hestefolk fra hele Norge og alle hestesportsgrener møter opp foran Stortinget tirsdag 26. november kl 17.30, for å markere hvor viktig hesten er for mange mennesker,

og hva den bidrar med for samfunnet.

Det er i dag rundt 125.000 hester i Norge. Disse hestene er med og skaper 16.000 arbeidsplasser i store og små virksomheter. Næringsgrunnlaget deres er truet dersom ikke vilkårene bedres.
Rundt hver hest er det barn og unge med familie, det er rideskoleelever, folk med ulike helseproblemer og mange andre som har glede av den enkelte hesten. Totalt kan man nok regne med at rundt en halv million nordmenn jevnlig har nærkontakt med hesten.
Alle som driver med hest er avhengig av at hele næringskjeden består.

Aksjon Hest – for folk flest ble etablert 21. oktober. Fem dager senere var det 12.000 medlemmer i facebookgruppa. I dag er det over 14.000 medlemmer.

https://www.facebook.com/groups/3126667404072918/

Det er meldt inn at minst 8 busser med hestefolk kommer fra hele østlandsområdet, og i tillegg forventes mange andre fra hele landet. Vi håper på 1000 fremmøtte den 26. november.
Felles for alle er at de brenner for hesten, og ønsker at politikerne skal forstå at hesten trenger bedre vilkår i Norge.

Aksjonsgruppa oppsto som en idé da to enkeltpersoner, Elisabeth Bremeyer Carlsen og Marion Klette, bestemte seg for at noen må vise hvor stor og viktig hestesporten og -næringen er i Norge. De fikk med seg en gruppe på 15-20 andre som har administrert det hele.
I dag kommer store deler av midlene som går til bl.a. forskning, utdanning, avl og ivaretakelse av de nasjonale hesterasene fra overskuddet i Norsk Rikstoto. Omsetningen i Norsk Rikstoto har vært nedadgående de senere årene, slik at overføringene til sporten har blitt redusert. 3,7% av bruttoomsetningen i Norsk Rikstoto er en fiskal avgift til Staten, som hestenæringen ikke får noe nytte av. Tilsvarende avgift finnes ikke i Norsk Tipping.

Aksjonen mener disse midlene burde øremerkes formål i hestenæringen i stedet. I forslag til nasjonalbudsjett er det lagt opp til en 10% reduksjon i denne avgiften, og det er bra, men ikke nok!

Lotteritilsynets foreslåtte totale tapsgrense for alle spillere i Norsk Rikstoto har blitt utsatt to år, etter at blant annet vår aksjon satte fokus på det. Aksjonsgruppa er selvsagt positive til alle tiltak som hindrer uheldig spilleatferd, men mener at det bør finnes bedre løsninger enn slike grenser. Norsk Rikstoto har allerede i dag gode virkemidler for å varsle og fange opp uheldig spilleatferd. Vi er redde for tiltak som bare vil flytte omsetningen fra hestespill til utenlandske spill-aktører som hverken har omsorg for spillerne sine, eller gir noe av omsetningen til gode formål.
Tiden frem til 2022 må benyttes til å utarbeide løsninger som legger til rette for opprettholdelse og vekst i hestenæringen i Norge, og dette er det vi vil markere tirsdag 26. november kl 17.30!

 

Elisabeth Bremeyer Carlsen 
tlf 926 14 040 epost elisabeth.bremeyer.carlsen@hotmail.com

Anette Isaksen
tlf 901 83 138 epost anette@din.as 

Illustrasjonsfoto: Trav24.no

Tips en venn