Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

Her kommer kuttene fra DNT

Del:  

DNT har i dag kommet med følgende pressemelding.

Norsk Rikstoto har varslet reduksjon i overføringer til Det Norske Travselskap på 15,6 mill. kr fra og med september og ut året.  
 
Kuttene kommer i tillegg til tidligere kutt på 9,7 mill. kr siden budsjettene for 2019 ble vedtatt i Det Norske Travselskap. Styret har bestrebet så langt det har latt seg gjøre å skjerme de aktive fra de tidligere kuttene, og gjort store innsparinger på andre områder. Med reduksjon i overføringene på 15,6 mill. kr etter at løpsbulletinen for september og oktober er publisert, har DNT kun to måneder tilgjengelig å gjøre sportslige innsparinger. Styret finner det sterkt beklagelig at man får et så lite handlingsrom å operere i.
 
I et ekstraordinært styremøte 06.10.2019 besluttet styret i DNT innsparingstiltak, der man forutsetter at styret i Norsk Rikstoto godkjenner tiltakene.
 
Tiltakene som gjennomføres kan deles i to grupper, reduksjon i generelle innsparinger og premiereduksjon.
 
Generelle innsparinger Løpsdagsbidrag for fem innstilte løpsdager  kr    440.000

Ubrukte midler i premiematrise   kr 2.240.000 

Uttak av gjenstående midler fra DNTs premiefond kr 2.200.000

Innsparing transporttilskudd     kr     500.000
 
Transporttilskuddet til V75 kuttes i sin helhet fra 1. november og ut året (gjelder både kusker, trenere og hester).
 
Reduksjon i premier

Innsparinger på V75     kr 2.700.000

Innsparing et løp mindre pr. løpsdag   kr 2.350.000

Innsparing Bjerkes onsdager     kr     500.000 

Innsparing i DNTs Unghestserie   kr     250.000 

Innstilling av fem løpsdager       kr  1.100.000
 
Dersom enkelte baner ønsker å egenfinansiere enkelte løpsdager eller ønsker å kjøre flere løp enn det premiematrisen gir rom for, vil dette være mulig. Det være seg enten ved bruk av midler avsatt i premiefond eller midler generert gjennom årets drift.
 
Innsparingstiltakene er ikke tilstrekkelig til å dekke 15,6 mill. kr. DNTs underskudd for 2019 vil med dette øke med 3,3 mill. kr.
 
 

Tips en venn