Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 
SISTE:

NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Gabby The GreyFiores PrincessUberg AmorUberg OrionSandra Es Esperanza, Ygritte, EikjærvaUnder d’Cherry MoonJunice BokoEn ledig plass på beite i FolloWicket SurfacePerle Tine, Løpshest ønskes kjøpt, Kolnes Sanna, Kolnes Jens, Kolnes Fanden,  Viking Va Bene, Well Made, Like No OtherGreat Love StorySliced n´DicedIma cheerleaderNo Strings AttachedL.A.`s VenusValle MilliHynivegen 64/SkienFrisli TedBelle Ami ButcherAspe JuniSelma FrecelTedo O.K. NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Gabby The GreyFiores PrincessUberg AmorUberg OrionSandra Es EsperanzaYgritteEikjærvaUnder d’Cherry MoonJunice BokoEn ledig plass på beite i FolloWicket SurfacePerle Tine, Løpshest ønskes kjøpt, Kolnes Sanna, Kolnes Jens, Kolnes Fanden, Viking Va BeneWell MadeLike No OtherGreat Love StorySliced n´DicedIma cheerleaderNo Strings AttachedL.A.`s VenusValle MilliHynivegen 64/SkienFrisli TedBelle Ami ButcherAspe JuniSelma FrecelTedo O.K. NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Gabby The GreyFiores PrincessUberg AmorUberg OrionSandra Es Esperanza, YgritteEikjærvaUnder d’Cherry MoonJunice BokoEn ledig plass på beite i FolloWicket SurfacePerle Tine, Løpshest ønskes kjøpt, Kolnes Sanna, Kolnes Jens, Kolnes Fanden,   Viking Va BeneWell MadeLike No OtherGreat Love StorySliced n´DicedIma cheerleaderNo Strings AttachedL.A.`s VenusValle MilliHynivegen 64/SkienFrisli TedBelle Ami ButcherAspe JuniSelma FrecelTedo O.K.

Halvveis til Hamar allerede?

Politikk
Del:  

Mye tyder nå på at Regjeringen har fått nok av alt rotet rundt spill på hest. I en pressemelding i dag nevnes det at sportens innføring av den mye omtalte 

tapsgrensen skal utsettes til tidligst 1.1.2022. Da utløper den nåværende konsesjonsavtalen og Regjeringen vil se om spill på hest skal underlegges Norsk Tipping på Hamar i stedet. 

Pressemelding

I forbindelse med arbeidet med ny pengespillov vil regjeringen vurdere om Norsk Rikstotos konsesjon skal videreføres eller om hestespillene bør overføres til Norsk Tipping når Norsk Rikstotos konsesjon utløper i 2021.

– Regjeringen vil føre en ansvarlig pengespillpolitikk for fremtiden. I forbindelse med det pågående arbeidet med en ny pengespillov er det naturlig å se på om en overføring av hestespillene til Norsk Tipping kan styrke enerettsmodellen, eller om vi bør videreføre dagens løsning. Dette blir et viktig veivalg for enerettsmodellen, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Vurderingen vil gjennomføres av Kulturdepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Vurderingen vil primært fokusere på hvordan hensynet til ansvarlige spill kan ivaretas på best mulig måte i fremtiden. De økonomiske og organisatoriske konsekvensene for selskapene vil også bli vurdert, samt hvordan interessene til hestesporten kan ivaretas.

– Regjeringens pengespillpolitikk skal først og fremst legge til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige. Samtidig er det viktig for regjeringen å sikre at den fremtidige løsningen er til det beste for norsk hestesport, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Regjeringen vil vurdere om dagens modell med to aktører bør videreføres, eller om de såkalte totalisatorspillene bør inkorporeres i Norsk Tippings spillportefølje når Norsk Rikstotos konsesjon utløper 31. desember 2021.

I Norsk Rikstotos konsesjon fra 2016 fastsettes flere krav for å sikre ansvarlige pengespill, herunder at Norsk Rikstoto skal etablere en totalgrense for spill og/eller tap. Fristen for innføring av totalgrenser utsettes i påvente av at regjeringen tar stilling til spørsmålet om hvem som skal tilby hestespill i fremtiden.

Illustrasjonsfoto: Trav24.no

Tips en venn