Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

DNT vil gjerne ha alt likt

Politikk
Del:  

Det Norske Travselskap, ved styrelder Knut Weum har i dag sendt ut en pressemelding hvor han på vegne av styre går veldig langt i å si at det kommer til å bli lik utbetaling for alle 

norskfødte hester i inn -og utland hva gjelder oppdretterpenger.

Oppdretter av Support Justice, Ronnie Hansen er en som har tapt store summer på ordningen som har vært en del år nå.

Pressemelding fra DNT:  

Det Norske Travselskap har registret den uro som har oppstått omkring fremtidig utbetaling av oppdrettspremier på norske avkom som selges til utlandet eller deltar i konkurranse ute gjennom sin karriere. Vi har også merket oss oppslag i media og elektroniske kanaler.

DNT har i tillegg mottatt henvendelser fra blant annet Norsk Hesteierforbund og andre. Saken er under arbeid i Avlskomitè og administrasjon og vil bli klargjort for styrebehandling så raskt som det er mulig.

Som styreleder vil jeg på vegne av styret uttrykke stor forståelse for den usikkerhet som fremkommer hos oppdretterne. Den politiske viljen til å finne løsninger for fremtiden på dette området er så sterk at her vil løsningen bli mest mulig lik for alle. Forutsetningen er at vi ikke møter andre ikke økonomiske hindringer under sluttbehandlingen av saken.

Med hilsen

Knut Weum, styreleder tlf. 91644639

Tips en venn